top of page

LOGO

  • Mempunyai garisan segi empat dan bulatan merah

  • Tangan yang mengangkat telunjuk warna hitam

  • Warna hijau dan bulat kuning di dalam

  • Garisan merah merujuk kepada ketegasan dan keberanian

  • Warna hijau melambangkan keikhlasan dan keluhuran serta ketelusan dalam semua bidang

  • Warna kuning melambangkan keadilan dan keharmonian

  • 1 tujuan bermaksud kerana Allah

Logo.jpg
bottom of page